Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao - Pjico

Written by hoangngan on . Posted in Bảo Hiểm Tai Nạn

Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao  - Pjico
I. PHẠM VI BẢO HIỂM

Nếu trong thời gian có hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm bị thương tổn thân thể bất ngờ mà thương tổn này độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến thương tật có khả năng gây tử vong trong vòng hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế và vì thế dẫn đến khiếu nại về số tiền bảo hiểm thì PJICO sẽ trả số tiền bảo hiểm hợp lý cho người yêu cầu bảo hiểm.

  II. CÁC HOẠT ĐỘNG LOẠI TRỪ

 1.      Lặn dưới nước có sử dụng thiết bị lặn

2.      Môn thể thao bay lượn.

3.      Môn bóng ngựa

4.      Đấm bốc

5.      Săn bắn

6.      Bóng ném

7.      Leo núi

8.      Môn bóng gôn

9.      Đua thuyền máy

10.  Các hoạt động trên không, loại trừ đi lại bằng đường hàng không

11.  Hốc-kêy trên băng

12.  Cuộc đua các loại

13.  Bóng đá

14.  Đua mô tô

15.  Đua ngựa vượt rào

16.  Sử dụng mô tô, xe máy

17.  Môn nhào lộn trên không

18.  Nhảy dù

19.  Sử dụng máy móc làm mộc

20.  Lướt ván và ảo thuật

21.  Các môn thể thao mùa đông

22.  Đấu vật

23.  Bơi thuyền buồm cách xa bờ biển 5km

  III. CÁC ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ

PJICO không chịu trách nhiệm đối với:

1. Thương tổn thân thể

a) Bị:

-          Trong khi Người được bảo hiểm đang tham gia vào (hay đang luyện tập hay tham gia huấn luyện đặc biệt vào) bất kỳ các hoạt động nào loại trừ nào được liệt kê ở trên.

-          Bởi bất kỳ người nào trước khi người ấy đạt tới hạn độ tuổi thấp (18 tuổi) hoặc sau khi kết thúc thời hạn đó người ấy đạt tới giới hạn độ tuổi cao (65 tuổi).

b) Do:

-          Người được bảo hiểm tự tử hay có ý định tự tử hay cố ý dấn thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người.

-          Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của người nước ngoài (dù chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa hay hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, nổi loạn hay rối loạn dân sự.

2. Thương tổn thân thể hay thương tật có khả năng gây tử vong hay các chi phí y tế do hay được quy cho là do Người được bảo hiểm:

a) Đã sử dụng ma tuý, chất kích thích hay thuốc ngủ trừ phi Người được bảo hiểm chứng minh được rằng họ đã sử dụng thuốc đúng theo đơn thuốc theo sự chỉ dẫn của y tế hợp lý và không phải là để điều trị cơn nghiện ma tuý hay chất kích thích hay thuốc ngủ.

b) Bị ốm đau hay tàn tật cả về thể lực và trí lực đã có sẵn từ trước khi xẩy ra tai nạn mà ốm đau hay tàn tật đó không được khai báo cho PJICO và không được PJICO chấp thuận bằng văn bản.

3. Thương tật thân thể gây tử vong hay chi phí y tế do hay được quy định là do Người được bảo hiểm đang có thai hay bị ốm đau bệnh tật không phải do hậu quả của tổn thương thân thể hay không bị thương tổn thân thể do nguyên nhân phẫu thuật biến chứng dần dần thành.

 

IV. SỐ TIỀN BẢO HIỂM MỤC 3 - THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN

Đối với thương tật bộ phận vĩnh viễn, số tiền bảo hiểm được trả sẽ là tỷ lệ phần trăm thích hợp của số tiền quy định đối với số tiền bảo hiểm mục 3 trong bản phụ lục được tính toán phù hợp với các mức sau đây:

- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn một tai

- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn cả hai tai

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn tiếng nói

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực cả hai mắt

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực một mắt

- Mất do phải phẫu thuật cắt bỏ hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn và hoàn toàn:                   + Hai chi hoặc một chi và một mắt

+ Một tay từ bả vai

+ Một chân từ háng

+ Ngón chân cái: + Cả hai đốt

                            +      Một đốt

+ Bất kỳ ngón chân nào khác

+ Ngón tay cái:     + Cả hai đốt

                                +      Một đốt

+ Ngón trỏ

+ Ngón giữa

+ Ngón nhẫn hoặc ngón út

- Tháo hàm dưới bằng phẫu thuật

20%

70%

50%

100%

50%

 

100%

50%

50%

10%

3%

2%

25%

10%

15%

10%

8%

25%

Trong trường hợp mất một phần ngón tay, số tiền được trả cho đốt ngón tay bị mất bằng 1/3 tỷ lệ quy định ở trên đối với ngón tay liên quan.

Trong trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn không được liệt kê, số tiền được trả sẽ được xác định theo mức độ nghiêm trọng của nó trên cơ sở so sánh mức độ nghiêm trọng của thương tật này với những trường hợp thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét đến nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

 

V. GIẢI NGHĨA

Vì mục đích của đơn bảo hiểm này:

1.      Giấy yêu cầu bảo hiểm có nghĩa là bất kỳ mẫu giấy yêu cầu nào được ký tên cùng với  lời khai và bất kỳ thông tin nào do người yêu cầu bảo hiểm hay người thay mặt người yêu cầu bảo hiểm hay Người được bảo hiểm cung cấp thêm vào giấy yêu cầu bảo hiểm hay sửa đổi bổ sung tiếp sau đó.

2.      Leo núi có nghĩa là leo vách đá hay leo núi cần thiết phải sử dụng dây thừng hay thiết bị hướng dẫn.

3.      Đi lại bằng đường hàng không có nghĩa là quá trình đang đi lên, đang đi, đang đi xuống máy bây chuyên chở hành khách có giấy phép đăng ký với tư cách là một hành khách chứ không phải với tư cách là một thành viên tổ lái hay vì mục đích tham gia vào bất kỳ một hoạt động kỹ thuật hay thương mại nào ở trên máy bay

4.      Bóng đá không bao gồm bóng đá của các hiệp hội với tư cách không chuyên nghiệp.

5.      Đua mô tô không tính đến việc ngồi đằng sau xe mô tô.

6.      Đua thuyền máy có nghĩa là việc sử dụng kết hợp thuyền với động cơ có công suất chạy hơn 30 hải lý một giờ.

7.      Các cuộc đua không tính đến chạy đua.

8.      Máy móc làm mộc không bao gồm các dụng cụ xách tay được sử dụng bằng tay và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích các nhân mà không tiền thưởng hay tiền công.

9.      Các môn thể thao mùa đông không bao gồm các môn đánh bi trên tuyết hay trượt băng.

10.  Đấu vật bao gồm cả môn võ Judo, karate và bất kỳ hình thức chiến đấu tay không nào.

11.  Mất các chi có nghĩa là:

a)     Trong trường hợp mất chân do phải phẫu thuật cắt bỏ tới hoặc trên mắt cá chân hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoặc hoàn toàn chân hay bàn chân.

b)     Trong trường hợp mất tay do phải phẫu thuật cắt bỏ ít nhất là toàn bộ bốn ngón tay của một bàn tay mất chắc năng sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn tay hay bàn tay.

12.  Mất mắt bao gồm cả trường hợp mất hoàn toàn thị lực và không thể phục hồi được.

13.  Thương tật bộ phận có nghĩa là thương tật làm cho Người được bảo hiểm phải cách ly khỏi một phần công việc thực tế nghề nghiệp thông thường của mình.

14.  Chi phí y tế có nghĩa là chi phí y tế, phẫu thuật hoặc chi phí chữa bệnh, chăm sóc điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo sự chỉ định của thầy thuốc có bằng cấp hoặc tất cả các phí tổn bệnh viện, hộ lý, thuê phòng, giường bệnh và chi phí cấp cứu.

15.  Thương tật có khả năng gây tử vong hay chi phí y tế là hậu quả nguy hiểm trực tiếp của Người được bảo hiểm, đối với các yếu tố này sẽ được coi như là do tổn thương thân thể bất ngờ gây ra.

 

VI. ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

1.      Ngay khi có thể thực hiện được và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này thì phải thông báo bằng văn bản cho PJICO biết.

2.      Tất cả các giấy chứng nhận, thông tin và bằng chứng mà PJICO yêu cầu phải được cung cấp theo mẫu của PJICO quy định và không phải chịu chi phí. Khi có yêu cầu Người được bảo hiểm phải khám giám định y khoa theo sự chỉ định của PJICO và với chi phí của PJICO khi có liên quan đén bất kỳ khiếu nại nào.

3.      Khi Người được bảo hiểm hay người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm chấp nhận miễn trách đối với PJICO, Người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm không có quyền yêu cầu PJICO trả tiền bảo hiểm hay khiếu nại PJICO. Nếu Người được bảo hiểm bao gồm nhiều bên có cùng quyền lợi của Người được bảo hiểm, số tiền mà PJICO có nghĩa vụ trả hoặc sẽ trả là tổng số tiền được trả cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

4.       

a)      Đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào, số tiền bảo hiểm không được trả quá một trong những số tiền bảo hiểm quy định tại mục 1,2 hay 3 khi có liên quan đến cùng một tai nạn.

b)     Trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể làm phát sinh khiếu nại về số tiền bảo hiểm vượt quá 40% của bất kỳ số tiền bảo hiểm nào được quy định từ mục 1 cho đến mục 3 thì sau đó đơn bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực áp dụng đối với Người được bảo hiểm có liên quan.

c)      Trước khi số tiền bảo hiểm mục 2 được trả thì thương tật toàn bộ vĩnh viễn đã phải kéo dài trong vòng 104 tuần.

d)     Nếu như số tiền trường hợp chết không được tính để trả cho Người được bảo hiểm thì sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào về số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 cho tới khi ít nhất là 13 tuần sau đó kể từ ngày xảy ra tai nạn và sau đó số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 chỉ có thể được trả nếu số tiền bảo hiểm trong trường hợp chết không được tính và không được trả trong vòng 13 tuần đó. Do hậu quả của tai nạn nếu số tiền bảo hiểm trường hợp chết được tính nhưng thấp hơn số tiền bảo hiểm mục 2 hay 3 thì số tiền được trả đối với số tiền bảo hiểm mục 2 hay mục 3 sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm trường hợp chết cho tới khi 13 tuần kết thúc kể từ ngày xảy ra tai nạn và số tiền chênh lệch sau đó sẽ chỉ được trả nếu như số tiền bảo hiểm trong trường hợp chết không được trả trong thời gian đó.

e)      Tổng số tiền được trả theo số tiền bảo hiểm mục 3 đối với bất kỳ Người được bảo hiểm nào có liên quan tới cùng một tai nạn sẽ không vượt quá 100% số tiền đã ghi trong bản phụ lục.

f)      Không một khoản tiền nào được trả theo đơn bảo hiểm này được tính lãi.

g)     Không trả tiền bảo hiểm do không có khả năng tham gia vào các môn thể thao hay giải trí.

5.      PJICO không bị rằng buộc phải chấp nhận hay bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thông tin nào về sự uỷ thác, giao phó trách nhiệm, uỷ quyền, chuyển nhượng hay bất kỳ thông báo nào khác phân xử có liên quan đến đơn bảo hiểm này.

6.      Người yêu cầu bảo hiểm phải thông báo cho PJICO biết về bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào về công việc hay nghề nghiệp hay các hoạt động của Người được bảo hiểm và phải đóng phí bảo hiểm bổ sung theo yêu cầu của PJICO do có những thay đổi ấy.

7.      Nếu bất kỳ một phần phí bảo hiểm hay phí bảo hiểm tái tục được tính toán trên cơ sở ước tính do người yêu cầu bảo hiểm cung cấp thì người yêu cầu bảo hiểm phải lưu giữ hồ sơ có tất cả các đặc điểm liên quan và tạo điều kiện cho PJICO kiểm tra hồ sơ tài liệu ấy. Trong vòng một tháng kể từ khi kết thúc mỗi thời hạn bảo hiểm, người yêu cầu bảo hiểm phải cung cấp các thông tin ấy khi PJICO yêu cầu, phí bảo hiểm hay phí tái tục bảo hiểm sẽ được điều chỉnh ngay sau đó.

8.      PJICO hay người yêu cầu bảo hiểm có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 07 ngày cho phía bên kia theo địa chỉ mới nhất được biết. Nếu PJICO gửi thông báo ấy thì người yêu cầu bảo hiểm sẽ được hoàn phí theo tỷ lệ. Ngược lại, nếu người yêu cầu bảo hiểm gửi thông báo huỷ bỏ thì người yêu cầu bảo hiểm chỉ được hưởng khoản phí bảo hiểm được hoàn trả phù hợp với biểu phí ngắn hạn thông thường của PJICO, tuy nhiên với điều kiện là trong giới hạn bảo hiểm hiện tại chưa có một khiếu nại nào được giải quyết.

 

 

PHỤ LỤC 1

 

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

Đơn bảo hiểm của PJICO bảo đảm việc trả tiền bảo hiểm đối với trường hợp chết, thương tật hay chi phí y tế phát sinh trong vòng 02 năm kể từ khi bị thương tổn thân thể bất ngờ.

II. GIỚI HẠN TUỔI

 

Từ 18 tuổi đến 65 tuổi

 

III. QUYỀN LỢI Y TẾ

Quyền lợi này sẽ được chi trả lên tới số tiền đã lựa chọn về chi phí y tế, phẫu thuật hay chữa bệnh, chăm sóc, điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay theo chỉ định của bác sỹ có bằng cấp và toàn bộ viện phí, nhà thương và các chi phí cấp cứu cần thiết cho việc điều trị tai nạn thân thể bất ngờ trong năm bảo hiểm.

 

IV. THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN (SỐ TIỀN BẢO HIỂM MỤC 3)

 

- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn một tai

- Điếc vĩnh viễn và hoàn toàn cả hai tai

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn tiếng nói

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực cả hai mắt

- Mất vĩnh viễn và hoàn toàn thị lực một mắt

- Mất do phải phẫu thuật cắt bỏ hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn và hoàn toàn:

             + Hai chi hoặc một chi và một mắt

+ Một tay từ bả vai

+ Một chân từ háng

+ Ngón chân cái: + Cả hai đốt

                           +  Một đốt

+ Bất kỳ ngón chân nào khác

+ Ngón tay cái:     + Cả hai đốt

                             +   Một đốt

+ Ngón trỏ tất các đốt

+ Ngón giữa tất cả các đốt

+ Ngón nhẫn hoặc ngón út tất cả các đốt

- Tháo hàm dưới bằng phẫu thuật

20%

70%

50%

100%

50%

 

100%

50%

50%

10%

03%

02%

25%

10%

15%

12%

10%

25%

 

Trong trường hợp thương tật vĩnh viễn không được quy định ở trên, số tiền chi trả được xác định theo mức độ nghiêm trọng của nó trên cơ sở so sánh mức độ nghiêm trọng của thương tật này với những thương tật thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét tới nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

 

Số tiền chi trả tối đa cho Người được bảo hiểm trong trường hợp hơn một thương tật bộ phận là 100% số tiền bảo hiểm mục này.

 

PHỤ LỤC 2

I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ MỨC PHÍ BẢO HIỂM

 

Quyền lợi bảo hiểm

Loại 1

Loại 2

Loại 3

 

 

1.       Chết

0,065%

0,085%

0,095%

2.       Thương tật toàn bộ thân thể phải tách ly khỏi công việc

0,015%

0,020%

0,025%

3.       Thương tật bộ phận vĩnh viễn như quy định dưới đây

0,045%

0,070%

0,080%

4.       Giới hạn chi phí y tế

 

 

 

500USD

10USD

12USD

16USD

1.000USD

14USD

19USD

24USD

2.000USD

24USD

31USD

39USD

3.000USD

50 USD

60 USD

70 USD

5.000USD

67 USD

70 USD

90 USD

10.000USD

100 USD

125 USD

150 USD

20.000USD

175 USD

200 USD

300 USD

50.000USD

350 USD

400 USD

600 USD

Loại 4: Mức phí bảo hiểm sẽ được PJICO định ra theo từng nghề nghiệp cụ thể

 

II. PHÂN LOẠI NGHỀ NGHIỆP

Loại 1: Các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn hay hành chính của cơ quan có tính chất tĩnh tại và các công việc có tính chất tĩnh tại khác.

Thí dụ: Kế toán, nhân viên Ngân hàng, thư ký, bác sỹ, đại lý kinh doanh bất động sản, luật sư, nhân viên bán hàng có liên quan đến công việc nhẹ nhàng và không phải sử dụng máy móc.

Loại 2: Các nghề nghiệp không phải lao động chân tay nhưng ở trong tình trạng dễ bị rủi ro tai nạn do môi trường làm việc hay công việc đó đòi hỏi phải đi lại nhiều, những nghề nghiệp có liên quan đến nhiệm vụ giám sát chính nhưng những nghề nghiệp này cũng bao gồm những công việc lao động chân tay không thường xuyên, những công việc lao động chân tay nhẹ.

Thí dụ: Kỹ sư dân dụng, người đi chào hàng, nhân viên của văn phòng đại diện, quản đốc trong ngành cơ khí hạng nhẹ, thợ cắt tóc, thợ uốn tóc, người nội trợ, những chủ hiệu có sử dụng máy móc nhỏ, người quản lý thường có những chuyến thăm công trường hay hầm mỏ.

Loại 3: Những nghề nghiệp dễ xảy ra tai nạn hoặc những ngành nghề lao động chân tay, các ngành công nghiệp nặng và những ngành không được quy định ở trong loại 2.

Thí dụ: Nhân viên bán hàng thịt, thợ trang trí, thợ điện, bác sỹ thú y, kỹ sư cơ khí, những công nhân sử dụng dụng cụ điện bằng tay.

Loại 4: Các nghề nghiệp nguy hiểm hay những công việc có hiểm họa đặc biệt hoặc dễ xảy ra tai nạn và không được quy định từ loại 1 đến loại 3.

 

III. LỰA CHỌN SỐ TIỀN BẢO HIỂM

 

Số tiền bảo hiểm của mục 4 có thể không được bảo hiểm nếu số tiền bảo hiểm mục 1, 2 và 3 không được bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm mục 3 có thể không được bảo hiểm nếu số tiền bảo hiểm mục 1 và 2 không được bảo hiểm hoặc với số tiền lớn hơn.

Số tiền bảo hiểm mục 2 có thể không được bảo hiểm nếu số tiền bảo hiểm mục 1 không được bảo hiểm hoặc với số tiền lớn hơn.

Số tiền bảo hiểm mục 1 có thể không được bảo hiểm nếu chỉ duy nhất số tiền bảo hiểm mục này.

 

 

 

PHỤ LỤC 3

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG TRỢ CẤP TUẦN

 

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Trong thời hạn bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật thân thể bất ngờ, là nguyên nhân duy nhất và hoàn toàn độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn tới Thương tật Tạm thời, PJICO sẽ thanh toán trợ cấp tuần cho Người được bảo hiểm như quy định trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Các điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ quy định trong đơn vẫn được tuân thủ

 

II. ĐỊNH NGHĨA

  1. Trợ cấp tuần có nghĩa là toàn bộ số tiền bồi thường theo tuần do người được bảo hiểm lựa chọn và được PJICO chấp thuận, nhưng tối đa không vượt quá 100% thu nhập tuần thực tế. Khách hàng phải cung cấp thu nhập tuần trước khi Công ty cung cấp bản chào phí. Khi có khiếu nại, số tiền bồi thường theo Trợ cấp tuần sẽ được tính dựa trên Số tiền bảo hiểm Trợ cấp tuần ghi trong Bảng Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 100% thu nhập tuần thực tế của Người được bảo hiểm, số nào nhỏ hơn sẽ được áp dụng.

 

  1. Thu nhập tuần là 1/52 thu nhập năm

 

  1. Thu nhập năm có nghĩa là

 

a.       nếu người được bảo hiểm là người làm công, toàn bộ thu nhập năm hoặc tổng lương năm và các loại phụ cấp người được bảo hiểm được trả tại thời điểm bị thương tật nhưng không bao gồm tiền thưởng, hoa hồng, tiền làm ngoài giờ. Đối với những người đang làm việc theo hợp đồng thời hạn ngắn hơn một năm “Thu nhập năm” có nghĩa là toàn bộ số tiền người đó được trả trong toàn bộ thời gian hợp đồng, bao gồm cả phụ cấp ăn ở nhưng loại trừ những khoản tạm ứng

b.      nếu người được bảo hiểm là người tự doanh, là tổng doanh thu trung bình của 12 tháng trước ngày xảy ra Thương tật của người đó sau khi đã trừ đi những chi phí cần thiết để có được doanh thu kể trên. Nếu người được bảo hiểm bắt đầu công việc kinh doanh đó ít hơn 12 tháng thì sẽ được tính theo thu nhập bình quân của thời gian làm việc/kinh doanh đó.

 

III. MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

 

 1. Công ty sẽ thanh toán 1/7 số tiền Trợ cấp tuần cho mỗi ngày Thương tật tạm thời khi thương tật đó kéo dài ít hơn một tuần.

 

 1. Bồi thường cho Thương tật tạm thời (Trợ cấp tuần) sẽ được thanh toán 4 tuần một lần vào cuối tuần thứ tư và trợ cấp tuần sẽ được thanh toán ngay khi Công ty nhận được đủ bằng chứng bằng văn bản.

 

 1. Nếu người được bảo hiểm bị Thương tật Tạm thời và đã được hưởng quyền lợi theo Quy tắc bảo hiểm bồi thường cho Người lao động hay một đơn nào khác thì Số tiền được bồi thường đó sẽ bị trừ đi khỏi Trợ cấp tuần được hưởng theo đơn này, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức cho Công ty nếu họ có bảo hiểm khác cũng bồi thường trợ cấp tuần và trợ cấp tuần này cộng với quyền lợi Trợ cấp tuần dưới đơn này vượt quá thu nhập của họ.

 

 1. Bảo hiểm dưới sửa đổi bổ sung này sẽ chấm dứt khi Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ được bồi thường toàn bộ quyền lợi Trợ cấp tuần như quy định trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức trách nhiểm cho quyền lợi Trợ cấp tuần là mức áp dụng cho một thời hạn bảo hiểm.

 

 1. Nếu người được bảo hiểm bị hai hay nhiều tai nạn gây ra thương tật tạm thời và thời gian bị thương tật tạm thời do những tai nạn đó gây ra trùng nhau thì người được bảo hiểm sẽ chỉ được hưởng một lần trợ cấp tuần cho thời gian thương tật tạm thời đó.

 

 1. Bồi thường trợ cấp tuần sẽ kết thúc khi Người được bảo hiểm được coi là đã hồi phục có thể là lại được công việc trước đây của họ như khai báo trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và ghi trong Bản phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc được bác sỹ do PJICO chỉ định thông báo là đã phục hồi sức khoẻ, cho dù thực tế họ đã quay lại tiếp tục thực hiện công việc đó hay chưa.

 

IV. PHÍ BẢO HIỂM

 

Nghề nghiệp

24 tuần (06 tháng)

48 tuần (12 tháng)

 72 tuần (18 tháng)

Loại 1

0,42%

0,55%

0,62%

Loại 2

0,51%

0,66%

0,77%

Loại 3

0,6%

0,75%

0,89%

Loại 4

0,71%

0,91%

1,06%